Psychotesty

Oferta badań psychologicznych

Poniżej znajduje się katalog wykonywanych przeze mnie psychotestów, a także spis zawodów i osób im podlegających. Współpracuję z Lekarzami medycyny pracy (istnieje możliwość wykonania badań kompleksowych).

Badania kierowców

Psychotesty dla kierowców - badania na prawo jazdy, dla kierowców samochodów służbowych, taksówek, a także dla tych, którzy przekroczyli ilość 24 punktów karnych, prowadzili pod wpływem alkoholu lub spowodowali wypadek drogowy (skierowane na badania przez Policję lub Starostę).

Badania na broń

Obowiązkowi badania psychologicznego podlegają osoby posiadające broń bądź starające się o uzyskanie licencji. Badanie ma na celu wykluczenie osób z istnieniem zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.

Powypadkowe opinie psychologiczne

Opinie mające na celu określenie psychologicznych skutków urazu na skutek nieszczęśliwego zdarzenia komunikacyjnego niezbędne w procesie ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Psychotesty kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Badania dla kierowców karetek pogotowia, straży pożarnej, policjantów, straży miejskiej, straży gminnej, nadleśnictwa i innych kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Badania do pracy na wysokości

Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Prowadzimy badania wysokościowe do prac na wysokości do i powyżej 3 metrów.

Badania operatorów

Psychotesty operatorów wózków widłowych, koparek, wózków akumulatorowych, suwnic, spychaczy i innych.

Grupa osób podlegających badaniom psychotechnicznym

Badania psychologiczne (psychotesty) kierowców dla

 • kandydatów na kierowców wszystkich kategorii
 • kierowców zawodowych
 • kierowców samochodów służbowych wszystkich kategorii
 • osób korzystających z samochodów służbowych lub prywatnych w celach służbowych
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • kierowców przewożących wartości pieniężne
 • kierowców taxi
 • instruktorów i egazminatorów nauki jazdy
 • kierowców sportów motorowych
 • kierowców skierowanych przez policję, wydział transportu lub starostwo (np. za jazdę w stanie nietrzeźwości, po przekroczeniu dozwolonej ilości punktów za wykroczenia drogowe lub po wypadku)
 • osób potrzebujących orzeczenia niezbędnego do profilu kierowcy
 • kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne (konwojenci)

Psychologiczne badania operatorów różnego rodzaju maszyn

 • operatorów wózków widłowych
 • operatorów suwnic
 • operatorów żurawi
 • operatorów koparek i ładowarek
 • operatorów maszyn rolniczych
 • operatorów podestów ruchomych
 • operatorów dźwigów samochodowych
 • operatorów podnośników
 • górników

Badania na broń

 • osoby posługujące się bronią hobbistycznie lub zawodowo
 • osoby ubiegające się o pozwolenie na posiadanie broni
 • osoby trudniące się obrotem materiałami wybuchowymi, wytwarzaniem broni czy też materiałów wybuchowych
 • osoby trudniące się wytwarzaniem technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osoby nabywające, przechowujące i rozprowadzające materiały wybuchowe
 • detektywi
 • myśliwi
 • inspektorzy transportu drogowego
 • strażnicy miejscy oraz strażnicy gminni
 • komornicy, kuratorzy, sędziowie, prokuratorzy, syndycy
 • pracownicy ochrony fizycznej

 

Badania psychologiczne osób pracujących na wysokości

 • do 3 metrów
 • powyżej 3 metrów
 • z wyszczególnieniem obsługiwanych maszyn (np. żuraw, podesty ruchome).

CO PRZED BADANIEM?

Do wykonania badań psychotechnicznych można się przygotować. Zachęcam do skorzystania z kilku pomocnych rad przydatnych przed wizytą w gabinecie.

Między innymi do badania konieczne będą:

Dowód osobisty
Prawo jazdy (badania kierowców)
Okulary bądź soczewki (jeżeli badany ma zdiagnozowaną wadę wzroku)
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?CENNIK BADAŃ

Psycho Diagnostyka

Legnica: ul. Najświętszej Marii Panny 5d (centrum, przy Galerii Piastów)

Sobótka: ul. Torowa 4 (Sobótka Zachodnia przy NZOZ Przychodnia Rodzinna)

Żerniki Wrocławskie: ul. Kolejowa 22 (Klinika Illumident)

Rejestracja na badania: +48 507 490 401